MEXC Launchpad là gì ?

MEXC Launchpad là một chương trình gây quỹ cho bên dự án với việc bán token trên MEXC Exchange và cung cấp cơ hội cho người dùng trên toàn thế giới với cơ hội chi phí thấp để đầu tư vào các token dự án được lựa chọn tốt. MEXC Launchpad được tổ chức dành riêng cho chủ sở hữu token MX. Yêu cầu duy nhất để tham gia là giữ token MX.

Giao diện Mexc Launchpad
Trang MEXC Launchpad

Làm thế nào để tham gia MEXC Launchpad?

Mỗi MEXC Launchpad đều có một thời gian cụ thể về các sự kiện mà người dùng nên tham gia. Dưới đây là cách tham gia Launchpad:

Dòng thời gian Mexc Launchpad
Một infographic đầy đủ của MEXC Launchpad Timeline

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn:

Thời gian Snapshot MEXC Launchpad

MEXC sẽ ghi lại số tiền giữ MX của người dùng trong 5 ngày. Số lượng MX tối đa bạn có thể cam kết phụ thuộc vào số dư MX trung bình hàng ngày trong Tài khoản Spot của bạn trong khoảng thời gian chụp nhanh 5 ngày. Trong thời gian đó, người dùng có thể tăng nắm giữ MX của họ để có được nhiều hơn. Đồng thời, nếu người dùng giảm nắm giữ MX của họ; nó có thể làm giảm số lượng phần thưởng tiềm năng.

Quan trọng! Cách tính vị trí trung bình hàng ngày: Vị trí trung bình hàng ngày = Tổng trên các vị trí nhỏ nhất được tổ chức vào ngày X / X ngày

Thời gian đăng ký của MEXC Launchpad

Đăng ký sẽ mở tại thời điểm này cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ. Người dùng cũng phải ký Thỏa thuận mua token cùng một lúc; trước khi cam kết MX của họ. Bạn phải nhấp vào nút để cam kết một lượng MX nhất định đối với dự án mới trong thời gian đăng ký này. Số lượng MX tối đa bạn có thể cam kết phụ thuộc vào số dư MX trung bình hàng ngày trong Tài khoản Spot của bạn trong khoảng thời gian chụp nhanh 5 ngày.

Thời gian phân phối token Launchpad

Tính toán và phân phối phân bổ token, tính toán chi tiết sẽ khác nhau với các dự án.

Thời gian giao dịch

Bắt đầu giao dịch và tận hưởng lợi suất đầu tư cao.

Điều khoản & điều kiện

1. Để đảm bảo sự công bằng của tất cả người tham gia, một khi người dùng đã nhấp và đồng ý tham gia; các token MX tương ứng trong tài khoản của người dùng sẽ bị đóng băng. MX bị đóng băng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ không bị thu hồi hoặc giao dịch. Vui lòng tham gia theo quyết định của riêng bạn.
2. Vòng giữ chỉ giới hạn ở người dùng có MX “Có sẵn” trong ví giao ngay của họ và sẽ không ảnh hưởng đến MX “Frozen”. Người dùng tham gia MX DeFi trong thời gian diễn ra sự kiện không thể tham gia vòng tổ chức của MEXC Launchpad.
3. Người dùng phải hoàn thành KYC để tham gia sự kiện này.
4. MEXC có quyền giải thích sự kiện này theo quyết định riêng của chúng tôi.

Quan tâm đến cách mexc Launchpads đang hoạt động?

Bạn muốn có cái nhìn sâu hơn về hiệu suất MEXC Launchpads gần đây? Chỉ cần truy cập các bài viết trên blog được gắn thẻ với Launchpad tại đây. Nếu bạn chưa quen với giao dịch tiền điện tử và muốn biết thêm về Hệ sinh thái MEXC và các dịch vụ của chúng tôi; hãy truy cập Học viện của chúng tôi; nơi bạn có thể tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch trên MEXC; hoặc khám phá hướng dẫn sản phẩm.


Nội dung của trang web này không phải là tư vấn đầu tư và không cấu thành đề nghị hoặc chào mời để cung cấp hoặc đề xuất bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Nó chỉ dành cho các mục đích chung và không tính đến nhu cầu cá nhân, mục tiêu đầu tư và hoàn cảnh tài chính cụ thể của bạn. Đầu tư liên quan đến rủi ro.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!