Sử dụng tiền thưởng Futures để kiếm tiền miễn phí

Cách kiếm tiền thưởng Futures

Bạn có thể nhận được airdrop tiền thưởng Futures miễn phí bằng cách hoàn thành nhiệm vụ của người dùng mới, tham gia các sự kiện Futures hoặc sự kiện Kickstarter, v.v.

 

Cách kiểm tra tiền thưởng của bạn

Tiền thưởng sẽ được phân phối vào tài khoản Futures của bạn. Bạn có thể kiểm tra thông qua số dư ví như bên dưới.

Hoặc bạn có thể kiểm tra dòng tiền trong phần [Lệnh của tôi]

 

Quy tắc tiền thưởng Futures

  1. Phần thưởng Futures chỉ có thể được sử dụng cho các giao dịch Futures và lợi nhuận kiếm được có thể rút ra; chỉ có tiền thưởng Futures là không thể rút ra.
  2. Tiền thưởng Futures có thể được sử dụng như một khoản ký quỹ để giao dịch và cũng có thể được sử dụng cho phí giao dịch, bù trù thua lỗ và trả phí funding.
  3. Bất kỳ việc chuyển tài sản nào ra khỏi tài khoản Futures sẽ dẫn đến việc tiền thưởng sẽ bị mất.
  4. Tiền thưởng có thời hạn 30 ngày và sẽ được lấy lại sau khi hết hạn. Vui lòng thận trọng với rủi ro thanh lý do việc lấy lại tiền thưởng Futures.

Tóm tắt

Bạn có thể mở một vị thế Futures và dùng khoản tiền thưởng Futures làm tiền ký quỹ. Việc này sẽ mang lại lợi nhuận gấp bội khi sử dụng tiền thưởng Futures với đòn bẩy.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!