Giao dịch Margin với chế độ thường

Không giống như chế độ tự động, trong chế độ thường, bạn cần phải vay và trả theo cách thủ công cho giao dịch đòn bẩy.

Tiến hành vay

1. Sau khi tài sản thế chấp được chuyển thành công vào tài khoản ký quỹ, bạn có thể vay tiền. Bạn có thể tìm thấy nút [Vay] trong “Chế độ Thông thường” để vay tiền theo cách thủ công.

2. Nhấp vào nút [Vay] trong bảng giao dịch để mở giao diện vay. Hệ thống sẽ hiển thị bội số nhất định của số tiền có thể cho vay dựa trên số tiền gốc và bạn có thể nhập vào số tiền mình cần vay.

Sau khi hoàn tất khoản vay, bạn có thể thấy các token bạn đã vay trong số dư khả dụng. Ví dụ: 0.01 BTC đã được vay thành công tại thời điểm này, vì vậy bạn có thể thực hiện giao dịch ký quỹ và bán số BTC đã vay. Hoặc bạn có thể vay thêm USDT để mua thêm BTC bằng đòn bẩy.

Hoàn trả

1. Khi bạn muốn kết thúc khoản vay, bạn có thể tìm nút [Hoàn trả] trong “Chế độ Thông thường” để hoàn trả tiền theo cách thủ công.

2. Nhấp vào nút [Hoàn trả] để vào giao diện hoàn trả, nhập số tiền trả lại và nhấp vào nút OK sau khi xác minh. Khác với chế độ tự động, hệ thống sẽ không tự động giúp bạn mua hoặc bán tiền điện tử để trả lãi. Khi số tiền hiện có không đủ để trả khoản vay và lãi suất, vui lòng chuyển tiền điện tử có thể hoàn trả vào tài khoản ký quỹ kịp thời.

Tóm tắt

Ở chế độ bình thường, bạn có thể biết rất rõ ràng số lượng tiền điện tử đã vay trước khi giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý hoàn trả khoản vay và tiền lãi kịp thời để tránh trường hợp thất thoát tài sản.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!