Giải thích các thuật ngữ trong giao dịch Margin

Để mới làm quen với giao dịch Margin, có thể bạn sẽ cần làm quen với các thuật ngữ mới. Cùng MEXC điểm qua các thuật ngữ để nắm rõ hơn về loại giao dịch thú vị này nhé.

Tổng tài sản: Tổng tài sản bằng mệnh giá + Tổng tài sản giao dịch x Giá giao dịch gần nhất

Tổng nợ phải trả: Mệnh giá token đã vay + Tài sản giao dịch đã vay x Giá giao dịch mới nhất + Phí lãi chưa trả của mệnh giá token] + Phí lãi chưa trả của tài sản giao dịch x Giá giao dịch gần nhất

Tài sản ròng: Tổng tài sản – Tổng nợ

Tài sản khả dụng: Tài sản mà người dùng trong tài khoản ký quỹ biệt lập (isolated margin) có thể sử dụng để đặt lệnh, bao gồm vốn và các phần đi vay.

Tỷ lệ rủi ro và thanh lý:
Tỷ lệ rủi ro = Tổng tài sản / Tổng nợ phải trả = (Tổng tài sản bằng mệnh giá + Tổng tài sản giao dịch x Giá giao dịch gần nhất) / (Mệnh giá token đã vay + Tài sản giao dịch đã vay x Giá giao dịch gần nhất + Phí lãi chưa trả của mệnh giá token] + Phí lãi chưa trả của tài sản giao dịch x Giá giao dịch gần nhất) x 100%

Ví dụ: bạn vay 0.1 BTC với 1000 USDT và giá thị trường là 50,000 USDT
Tổng tài sản = 1000 + 0.1 * 50,000 = 6,000 USDT
Tổng trách nhiệm = 0.1 * 50,000+ 0.0000033 * 50,000 = 5000.17 USDT
Tại thời điểm này, tỷ lệ rủi ro là 6,000 / 5,000,165 = 120%
Nếu người dùng bán 0.1 BTC với giá 50,000USDT, nhưng giá thị trường tăng lên 55,000USDT,
Tổng tài sản = 6000
Tổng Nợ phải trả = 0.1 * 55,000 + 0.0000033 * 55,000 = 5,500,18 USDT
Tại thời điểm này, tỷ lệ rủi ro là 6000 / 5500.18 = 109.09%, gần với đường Thanh lý. Việc thanh lý có thể xảy ra khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản Isolated thấp hơn 105%. Hệ thống sẽ đóng giao dịch để trả lại số tiền được cung cấp từ nền tảng.

Tỷ lệ thanh lý: Khi tỷ lệ rủi ro của bạn đạt đến mức thanh lý, hệ thống sẽ kích hoạt việc thanh lý để tự động bán tài sản và trả lại token và lãi suất đã vay

Tỷ lệ cảnh báo thanh lý: Khi tỷ lệ rủi ro của bạn đạt đến giới hạn thanh lý, hệ thống sẽ gửi cho bạn một thông báo qua tin nhắn văn bản để nhắc nhở rằng có rủi ro thanh lý

Tỷ lệ kêu gọi ký quỹ thêm: Khi tỷ lệ rủi ro của bạn đạt đến ngưỡng gọi ký quỹ, hệ thống sẽ gửi cho bạn một thông báo qua tin nhắn văn bản để yêu cầu bạn cung cấp thêm ký quỹ để tránh rủi ro thanh lý.

Giá thanh lý dự kiến ​​= [(Tài sản đi vay + Phí lãi chưa trả của mệnh giá token) x Tỷ lệ rủi ro thanh lý – Mệnh giá tổng tài sản] ÷ Tổng tài sản giao dịch – (Tài sản kinh doanh đi vay + Phí lãi chưa trả của tài sản giao dịch) x Tỷ lệ rủi ro thanh lý)

Thiếu hụt ký quỹ: Tình trạng thiếu ký quỹ xảy ra khi tài khoản của bạn kích hoạt thanh lý và tài sản còn lại không đủ để hoàn trả phần đã vay. Bạn sẽ được yêu cầu thêm tài sản ngay lập tức để hệ thống không kích hoạt tính năng kiểm soát rủi ro của nền tảng. Nếu kiểm soát rủi ro được kích hoạt, bạn sẽ không thể rút tài sản, giao dịch các sản phẩm ký quỹ và hơn thế nữa.

Chuyển tài sản ra khỏi tài khoản Ký quỹ: Người dùng đang vay tài sản có thể chuyển một phần tài sản có tỷ lệ rủi ro cao hơn 200% vào tài khoản Spot sau khi trừ đi tài sản vay và phí lãi. Tỷ lệ rủi ro của tài khoản Ký quỹ Cô lập không được thấp hơn 200% sau khi chuyển. Người dùng không có khoản vay liên tục có thể chuyển tất cả các tài sản có sẵn ra ngoài mà không có hạn chế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!