Thanh lý Futures

Thanh lý là sự kiện xảy ra khi khoản tiền ký quỹ đạt giới hạn của yêu cầu ký quỹ duy trì, khi đó tất cả các vị thế Futures của bạn sẽ bị thanh lý và bạn sẽ mất khoản ký quỹ duy trì. Việc thanh lý sẽ được thực hiện khi giá hợp lý đạt đến biên độ duy trì.

Tính năng thanh lý

Thanh lý dựa trên giá hợp lý. MEXC sử dụng tính năng đánh dấu giá hợp lý để tránh việc thanh lý do thao túng thị trường hoặc thanh khoản kém.

Quy mô vị thế lớn hơn sẽ cần mức ký quỹ cao hơn theo yêu cầu của giới hạn rủi ro. Điều này mang lại cho hệ thống thanh lý một khoản ký quỹ khả dụng hơn để đóng các vị thế lớn một cách hiệu quả mà nếu không sẽ khó đóng một cách an toàn. Các vị thế lớn hơn sẽ được thanh lý dần dần nếu có thể.

Nếu thanh lý được kích hoạt, MEXC sẽ hủy bất kỳ lệnh mở nào trên Futures hiện tại để cố gắng giải phóng ký quỹ và duy trì vị thế. Các lệnh trên các Futures khác sẽ vẫn duy trì. MEXC sử dụng quy trình thanh lý từng phần bảo gồm việc tự động giảm ký quỹ duy trì nhằm tránh việc thanh lý toàn bộ vị thế của nhà giao dịch.

Tính toán giá thanh lý

Hãy cùng xem qua ví dụ về việc tính toán giá thanh lý. Lưu ý: giá chưa bao gồm phí giao dịch

Điều kiện thanh lý: Ký quỹ vị thế + Lời và lỗ chưa thực hiện < Ký quỹ duy trì

Long: Giá thanh lý = (Ký quỹ duy trì – Ký quỹ vị thế + Giá mở trung bình * kích thước vị thế) / (kích thước vị thế)

Short: Giá thanh lý = (Giá mở trung bình * kích thước vị thế – Ký quỹ duy trì + Ký quỹ vị thế) / (kích thước vị thế) 

Giả sử bạn mua 0.1 BTC Futures BTCUSDT với giá 50,000 USDT, đòn bẩy ban đầu là 25 lần.

Ký quỹ duy trì = 50000 * 0.1 x 0,4% = 20 USDT

Ký quỹ vị thế = 50000 * 0.1 / 25 = 200 USDT;

Giá thanh lý cho vị thế mua = (20 – 200 + 50000 x 0.01) / (0.1) = 48,200 USDT

Giá thanh lý theo các chế độ vị thế khác nhau

Theo chế độ ký quỹ isolated , giá thanh lý sẽ được tính như công thức trên. Chế độ này cho phép việc ký quỹ riêng biệt. Do đó, bạn có thể thêm tiền ký quỹ theo cách thủ công để giảm rủi ro.

Trong chế độ ký quỹ cross, tiền ký quỹ sẽ là tất cả số dư khả dụng. Nhưng cần lưu ý rằng số dư khả dụng bị khấu trừ không thể là khoản ký quỹ của các vị thế trong lệnh cross.

Vì khoảng cách giữa giá thanh lý và giá mở lệnh sẽ khá cách biệt khi mở lệnh tay, bạn có thể sử dụng cách này để giảm rủi ro khi rủi ro thanh lý cao.

Giới hạn rủi ro

MEXC Futures sẽ đưa ra giới hạn rủi ro cho mỗi tài khoản. Bằng cách này, việc thanh lý các vị trí lớn hơn sẽ ít xảy ra hơn. Với sự gia tăng vị thế, số tiền ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì bắt buộc sẽ cao hơn. Tỷ lệ ký quỹ sẽ được tăng hoặc giảm với sự thay đổi của giới hạn rủi ro.

Tại đây, bạn có thể kiểm tra và thay đổi giới hạn rủi ro của mình.

Tóm tắt

Hãy chú ý đến sự thay đổi giá thanh lý khi giao dịch Futures để có thể thêm ký quỹ đúng thời điểm để tránh những tổn thất không đáng có do thanh lý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!