Ký quỹ trong MEXC Futures là gì

Tất cả các giao dịch trong Futures MEXC đều yêu cầu một số tiền ký quỹ nhất định và số tiền ký quỹ càng lớn, mức đòn bẩy nhận được càng cao.

Các khái niệm cơ bản

Ký quỹ ban đầu: Số tiền ký quỹ tối thiểu này được yêu cầu để mở một vị thế. Số tiền ký quỹ ban đầu của bạn phụ thuộc vào yêu cầu tỷ lệ ký quỹ.

Ký quỹ duy trì: Yêu cầu ký quỹ tối thiểu để duy trì một vị thế mà dưới mức đó cần phải ký quỹ bổ sung hoặc buộc phải thanh lý

Chi phí mở: Tổng số tiền cần thiết để mở một vị thế, bao gồm số tiền ký quỹ ban đầu để mở một vị thế và phí giao dịch.

Đòn bẩy thực tế: Vị thế hiện tại bao gồm tỷ lệ đòn bẩy của lãi và lỗ chưa thực hiện.

Tính toán ký quỹ

Trong giao dịch Futures, chi phí đặt lệnh (ký quỹ vị thế) là số tiền ký quỹ cần thiết để mở một vị thế.

Công thức chung như sau:

Ký quỹ Futures bằng USDT: Tỷ lệ ký quỹ = Vị thế trung bình giá * Kích thước vị thế / hệ số đòn bẩy

Ký quỹ Futures bằng Coin: Tỷ lệ ký quỹ = Kích thước vị thế / Hệ số đòn bẩy

Sau đây là một loạt các ví dụ sẽ cung cấp rõ ràng hơn về số tiền ký quỹ cần thiết khi mở một vị thế bằng hợp đồng tương lai USDT-M và Coin-M

Ký quỹ Futures USDT

Nếu bạn muốn mở lệnh mua 0.1 BTC trong cặp giao dịch BTCUSDT Futures ở mức giá 50,000 với đòn bẩy là 25, thì số tiền ký quỹ yêu cầu = 50000 x 0.1 / 25 = 200 USDT

Ký quỹ Futures bằng coin

Nếu bạn muốn mở lệnh mua 0.1 BTC trong cặp giao dịch BTCUSD Futures ở mức giá 50,000 USD với đòn bẩy là 25, thì số tiền ký quỹ yêu cầu = 0.1 / 25 = 0.004 BTC;

Ký quỹ bổ sung

Trong chế độ ký quỹ riêng biệt (isolated margin), bạn có thể thêm ký quỹ vị thế thông qua tab thông tin vị thế và bạn cũng có thể điều chỉnh mức giảm ký quỹ để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn.

Trong chế độ ký quỹ chéo (cross margin), bạn cần thêm ký quỹ vị thế bằng cách chuyển tiền từ tài khoản Spot sang tài khoản Futures.

Giới hạn rủi ro

MEXC Futures sẽ đưa ra giới hạn rủi ro cho mỗi tài khoản. Bằng cách này, việc thanh lý các vị trí lớn hơn sẽ ít xảy ra hơn. Với sự gia tăng của vị thế, số tiền ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì bắt buộc sẽ cao hơn. Tỷ lệ ký quỹ sẽ được tăng hoặc giảm với sự thay đổi của giới hạn rủi ro.

Tại đây, bạn có thể kiểm tra và thay đổi giới hạn rủi ro của mình.

Như ví dụ về BTCUSDT Futures, khi nắm giữ một vị thế dưới 1 BTC, tỷ lệ ký quỹ duy trì là 0.40%.

Tóm tắt

Trong giao dịch Futures, bạn cần chú ý đến tình hình ký quỹ của mình bất cứ lúc nào, và việc sử dụng ký quỹ phù hợp có thể giúp gia  tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!