MX DeFi trên MEXC

MX DeFi là gì?

MX DeFi Yield Mining là một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới được giới thiệu bởi MEXC Exchange. Người dùng có thể stake MX, USDT, ETH, BTC hoặc các đồng tiền khác để kiếm lợi suất thanh khoản. Lợi suất đến từ các token mới được niêm yết trên toàn bộ mạng trong thời gian stake, bao gồm nhưng không giới hạn các đồng tiền / token được liệt kê trên MEXC. Trong sự kiện Defi này, năng suất staking được phân phối hàng ngày. Người dùng có thể xem nó tại “Lịch sử Staking”.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về những gì đang staking, vui lòng truy cập danh mục bài viết staking củachúng tôi .

MX Thách thức
Trang thách thức MX trên MEXC

Làm thế nào để tham gia MX DeFi?

Để tham gia vào các chương trình MX DeFi, người dùng cần có tài khoản trên MEXC. Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể đăng ký tại đây.

  • Thông qua MEXC.com: Đăng nhập vào MEXC.com > chọn “Tài chính” > “MX DeFi” > tìm “Stake ” để tham gia
  • Thông qua ứng dụng MEXC: Đăng nhập thông qua trang chủ của MEXC App > tìm thấy “MX DeFi” > tìm “Stake” để tham gia

Quy tắc sự kiện:

Việc khai thác năng suất thường kéo dài 3 – 7 ngày. Người dùng có thể mở khóa bất cứ lúc nào. Dưới đây là các nguyên tắc chính của tính toán và phân phối năng suất trong MX DeFi:

  • Phân bố lợi suất là trên cơ sở T +1.
  • Tính toán lợi suất thanh khoản (hàng ngày)
  • Số lượng lợi suất hàng ngày của người dùng = (Giá trị đặt cược của người dùng / tổng giá trị staking) * Nguồn cung năng suất trong ngày

Ví dụ tính toán năng suất MEXC MX DeFi:

Giả sử người dùng A stake 10.000 MX để kiếm token B, nguồn cung năng suất của T day là 2.700 token B cho nhóm MX và tổng giá trị staking của T day (chụp nhanh vào T + 1 ngày) là 500.000 MX.

Vì vậy, người dùng A có thể kiếm được năng suất:

(10.000 / 500.000) * 2.700 token B = 54 token B

Ghi chú cho người tham gia:

  1. Yêu cầu tối thiểu: Thay đổi từ dự án này sang dự án khác

2. Nếu người dùng tham gia staking vào ngày T, họ có thể mở khóa token cổ phần vào ngày T +1;

3. Năng suất được tính hàng ngày và sẽ được phân phối vào tài khoản của người dùng vào ngày hôm sau.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!