LUNC sẽ mất bao lâu để tiến hành giảm nghìn tỷ đầu tiên?

Việc đốt 1,2% thuế của LUNC đã chính thức được thực hiện vào ngày 21 tháng 9, đạt đến chiều cao khối là 9,475,200.Giá hiện tại của LUNC là 0,00030069 tại thời điểm viết bài, cao hơn khoảng 5,77% so với giá tại ngày thực hiện. Một số fan LUNC vẫn giữ quan điểm rằng giá LUNC có khả năng đạt 1 đô la khi nhiều sàn giao dịch tập trung hỗ trợ cơ chế đốt thuế. Tuy nhiên, giá hiện tại cách $ 1 là 332468%. Có vẻ như LUNC sẽ cần thời gian để tăng giá.

Tổng cung LUNC từ StakeBin

Dựa theo theo dõi đốt của StakeBin, tuần đầu tiên thực hiện đốt thuế đã làm giảm khoảng 1,56 tỷ trong tổng nguồn cung LUNC, hiệu quả hơn 6,5 lần so với tuần của ngày 15 tháng 9. Giả sử LUNC đốt 400,000,000 mỗi ngày, sẽ mất khoảng 6,85 năm để loại bỏ nghìn tỷ đầu tiên khỏi nguồn cung. Mặt khác, thời gian đốt cháy hàng nghìn tỷ token đầu tiên sẽ giảm tương ứng nếu việc đốt cháy giao dịch ngoài chuỗi được hỗ trợ hoặc khối lượng giao dịch tăng lên.

Là một trong những sàn giao dịch tập trung hỗ trợ cơ chế đốt thuế của Terra, MEXC sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng LUNC và làm cho nó trở nên tuyệt vời trở lại! Vui lòng truy cập  Sự kiện chủ động đốt thuế và  Cập nhật về Đốt thuế cho LUNC trên Terra Classic (LUNC) Networkđể biết thêm thông tin. Để tiếp tục ủng hộ cộng đồng Terra và đốt thuế, bạn có thể giao dịch LUNC (LUNC/USDT – GIao dịch tại đây) trên MEXC với phí giao dịch futures thấp!

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!