Hoàn thành đốt thuế Terra Classic (LUNC)

Vào ngày 21 tháng 9, việc đốt 1,2% thuế của LUNC đã được thực hiện thành công, đạt đến chiều cao khối là 9,475,200. LUNC đạt mức giá cao nhất (ATH) là 0,00059 vào ngày 8 tháng 9. Giá LUNC hiện tại là 0,000289, đã giảm khoảng 0,97% (24 giờ) tại thời điểm ra bài viết. Khác với những gì chúng ta đã mong đợi rằng giá cả sẽ biến động lớn sau khi thực hiện đốt thuế, nhưng thực tế giá vẫn không bị ảnh hưởng nhiều.

Tổng cung LUNC từ StakeBin

Dưới sự quản lý của Terra, tất cả các giao dịch trên chuỗi sẽ phải chịu mức thuế 1,2%, cả LUNC và USTC. Việc đốt thuế này sẽ tiếp tục cho đến khi nguồn cung LUNC đạt 10 tỷ. Dựa trên số liệu theo dõi đốt của StakeBin, tổng nguồn cung của LUNC đã giảm 315,007,189 trong 24 giờ qua và tổng nguồn cung hiện tại là khoảng 6,9 nghìn tỷ. Cộng đồng Terra mong muốn tận dụng việc đốt thuế để duy trì nguồn cung liên tục ở mức 10 tỷ.

MEXC cam kết đốt phí giao dịch Spot của LUNC/USDT và LUNC/USDC từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Vào tháng 5, MEXC đã hỗ trợ các sáng kiến đốt Terra bằng cách tổ chức sự kiện mua lại và đốt kéo dài một tháng để hỗ trợ cho sự hồi sinh của LUNC. Để liên tục hỗ trợ cộng đồng Terra và cơ chế đốt thuế mới của họ, chúng tôi hoan nghênh bạn giao dịch LUNC (LUNC/USDT – Giao dịch tại đây) trên MEXC với phí giao dịch Futures thấp!

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!