Làm cách nào để kết thúc lưới điểm đang chạy?

Làm cách nào để kết thúc lưới điểm đang chạy?

 1. Nhấp vào [Chiến lược của tôi] -> [nút màu đỏ]
__9.png
 1. Nhấp vào [Xác nhận]
__10.png

Các cân nhắc sau đây là cần thiết cho spot grid.

 1. Spot grid đang có xu hướng và sẽ có giá thị trường để mở các vị thế.
 2. Khi Grid kết thúc , các lệnh sẽ được đặt theo giá thị trường. Lợi tức cuối cùng của Grid có thể thay đổi tùy thuộc vào giá thị trường, độ sâu và các yếu tố khác.
 3. Grid cũng có rủi ro và phù hợp nhất cho thị trường dao động hơn là thị trường một phía. Khi thị trường dao động, giao dịch Spot grid sẽ thu được lợi nhuận từ sự biến động của thị trường bằng cách tự động mua thấp và bán cao trong một phạm vi giá nhất định.
 4. Lợi nhuận có thể không cao hơn cùng lúc khi số lượng Grid tăng lên. Một Grid chỉ có lợi nhuận nếu giá thị trường nằm trong phạm vi giá bạn đã đặt. Tăng số lượng giao dịch và lợi nhuận của một lưới đơn lẻ là chìa khóa để tăng lợi nhuận. Quá nhiều lưới làm giảm mức chênh lệch và số lượng mua trên một lưới duy nhất, làm giảm lợi nhuận của một giao dịch. Do đó, cần có đủ số lượng lưới để tối đa hóa lợi nhuận.
 5. Lợi nhuận có thể không cao hơn nếu phạm vi giá lớn hơn. Phạm vi giá quá lớn sẽ làm giảm số lượng giao dịch, vì vậy bạn sẽ cần thử nghiệm với số lượng Grid và cài đặt phạm vi giá.
 6. Bạn có thể tạo và chạy tối đa mười bot.
 7. Người dùng không được phép chạy bot qua API.
 8. Các bot giao dịch không thể được tạo bởi tài khoản phụ.
 9. Hiện tại, chỉ có cài đặt SL và TP cho bott đang chạy; không có hỗ trợ cho việc thay đổi thông số hoặc thêm số tiền đầu tư bổ sung.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!