Hiểu về các loại lệnh giao dịch khác nhau: Market, Limit, Stop-Limit

Bạn có thể chọn các loại lệnh sau trong khu vực giao dịch

Lệnh Limit

Lệnh Giới hạn (Limit) là loại lệnh cho phép bạn đặt một mức giá mà bạn muốn giao dịch, lệnh này thường được sử dụng khi giá được ưu tiên hơn tốc độ. Lênh giới hạn có thể được khớp ngay lập tức với lệnh đã có trên sổ lệnh hoặc không được khớp ngay lập tức mà sẽ được đưa vào danh sách chờ khớp, để tạo thêm thanh khoản.

Ưu điểm của lệnh giới hạn là việc đảm bảo giá đã giao là giá đã ấn định, nhưng cần lưu ý rủi ro về khả năng thanh khoản khi không thể mua/bán đủ số lượng coin với giá đã đặt sẵn.

Lệnh Market

Trái với lệnh Limit, lệnh Thị trường (Market) được sử dụng khi tốc độ được ưu tiên hơn giá. Lệnh thị trường là lệnh được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại. Lệnh thị trường có thể đảm bảo việc thực hiện các lệnh với tốc độ nhanh chóng nhưng giá thực hiện có thể dao động dựa trên các điều kiện thanh khoản thị trường tại thời điểm đó.

Lệnh Stop-Limit

Lệnh Giới hạn dừng (Stop-Limit) là loại lệnh Limit được đặt với một mức giá kích hoạt dựa trên giá thị trường mới nhất. Khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt đã đặt, lệnh Limit mua/bán sẽ được thực hiện.

Ví dụ

Giả sử ở trên là sổ lệnh hiện tại của cặp giao dịch BTC / USDT, các lệnh bán có màu đỏ và các lệnh mua có màu xanh.

Lệnh giới hạn: Nếu bạn muốn mua 0.1 BTC với giá chính xác là 60,000 USDT, bạn có thể đặt một lệnh chờ mua 0.1 với giá 60,000. Khi giá trên sổ lệnh về đến mức giá mong muốn, lệnh của bạn sẽ được khớp.

Lệnh thị trường: Nếu bạn muốn mua 0.1 BTC theo lệnh thị trường, giá giao dịch của bạn sẽ là giá tốt nhất đang được giao dịch trên thị trường, là 60,004.17 USDT. Giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Lệnh giới hạn dừng: Nếu bạn muốn bán 0.1 BTC với giá 66,000 USDT để chốt lời khi giá thị trường vượt qua 65,000 USDT. Khi đó, bạn có thể đặt giá kích hoạt thành 65,000 USDT và giá giới hạn là 66,000 USDT.

Khi giá giao dịch của thị trường đạt đến 65,000, lệnh giới hạn bán 0.1 BTC ở mức 66,000 USDT sẽ được đặt trên thị trường và khớp giao dịch.

Tóm tắt

MEXC cung cấp nhiều chế độ đặt lệnh mua bán để cung cấp cho người dùng dịch vụ chất lượng tốt nhất. Người dùng có thể sử dụng chế độ đặt lệnh phù hợp nhất nhằm tối đa hóa doanh thu.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!