Default image

MEXCVietnam

Degis — Giao thức bảo vệ toàn diện

Degis là một giao thức bảo hiểm thế hệ tiếp theo được thiết kế để bảo vệ tài sản của bạn tránh các rủi ro cả on-chain và off-chain, Degis chính là giao thức đầu tiên trên Avalanche Blockchain.  Degis…