YIN Finance (YIN) – Đánh giá Kickstarter

YIN là gì?

YIN Finance (Giao dịch nó ở đây), một nền tảng quản lý thanh khoản phi tập trung, đã đưa ra chiến lược quản lý thanh khoản chủ động cho thị trường Uniswap V3. Người dùng có thể đăng ký các hợp đồng thông minh thanh khoản có thể lập trình khác nhau CHI trong YIN Finance. Và với điều này, họ có thể sử dụng các chiến lược quản lý thanh khoản tích cực. Trong khi đó, cũng có những cải tiến về các chi tiết. YIN cũng cung cấp tái đầu tư tự động phí trao đổi và tổng hợp thu nhập khai thác thanh khoản đa bên. Có lẽ nó sẽ tăng tỷ lệ lớn để tham gia Uniswap V3 và tối đa hóa lợi ích tạo ra thị trường.

Quản lý thanh khoản YIN &Uniswap V3

YIN Finance là một giao thức quản lý thanh khoản chủ động cho thị trường Uniswap V3. Người dùng có thể đạt được quản lý thanh khoản tốt hơn bằng cách đăng ký CHI, đây là chiến lược quản lý thanh khoản tích cực của YIN Finance giúp người dùng đạt được lợi suất cao hơn.

Yin Finance &NFSs

Người dùng YIN Finance sẽ có một kho thông minh NFT cá nhân có tên YANG. Tất cả các hoạt động quản lý tài sản của người dùng sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh này. Trong toàn bộ quá trình, người dùng duy trì quyền kiểm soát tài sản của họ, dẫn đến sự an toàn của tài sản. Là một NFT tài chính, YANG chỉ được sử dụng để chứng minh quyền sở hữu tài sản của người dùng và không thể được sử dụng để giao dịch. CHI cũng tồn tại dưới dạng NFT, bởi vì nó là hợp đồng thông minh với PL. Mỗi hợp đồng đại diện cho một chiến lược thanh khoản cụ thể và người dùng có thể chọn đăng ký các CHIs khác nhau (chọn các chiến lược thanh khoản khác nhau) để tối ưu hóa. Sau khi người dùng đăng ký CHI, tài sản của họ sẽ được chuyển thành các nhóm thanh khoản được CHI mô tả. Tương tự như YANG, CHI chỉ có thể được đăng ký và không thể được sử dụng để giao dịch.

Số liệu thống kê mã thông báo YIN

Là mã thông báo quản trị của hệ sinh thái YIN Finance, tổng lưu thông của $YIN là 100
triệu và có các trường hợp sử dụng sau:

  • Mã thông báo Stake YIN để tạo ra năng suất (phí đổi mã thông báo YIN, thu nhập thanh lý hồ bơi đòn bẩy, v.v.);
  • Tham gia quản trị thông qua DAO của chúng tôi;
  • Đại diện cho các LPs thương nhân đòn bẩy
Phân phối mã thông báo tài chính YIN
Phân bổ mã thông báo tài chính YIN

YIN Token Kickstarter trên MEXC

Sau khi phiên bỏ phiếu của Kickstarter cho YIN kết thúc, người dùng đã đóng góp tổng cộng
38057446.46970321 MX để bỏ phiếu cho danh sách YIN trên MEXC. Giao dịch cặp YIN/USDTbắt đầu vào ngày 15 tháng 11 tại Khu vực đổi mới, giá cao nhất là 3,8 USDT với giá mở cửa là 0,15 USDT. YIN đạt lợi nhuận 2533% trong ngày giao dịch đầu tiên.

YIN’sLộ trình tương lai

Trong quý IV năm 2021, YIN Finance sẽ ra mắt phiên bản V2 của các nhóm đòn bẩy. Hơn nữa, YIN có kế hoạch tích hợp Polygon và Solana. Điều này sẽ cung cấp cho YIN một cơ hội để cung cấp các dịch vụ quản lý dòng chảy tích cực cho người dùng trên các chuỗi công cộng khác nhau. Đến quý đầu tiên của năm 2022, YIN Finance sẽ ra mắt V3, hỗ trợ người dùng tạo CHI. Trong quá trình phát triển và triển khai trên các chuỗi khác nhau, YIN Finance cũng nhận được một khoản tài trợ Đa giác. Trong tương lai, Polygon sẽ hợp tác với YIN Finance với tư cách là đối tác chiến lược và giúp YIN Finance triển khai trên mạng Polygon. Điều này cung cấp cho người dùng YIN Finance một môi trường giao dịch độc lập, linh hoạt, an toàn hơn và với phí xăng thấp hơn.

YIN tại MEXC

MEXC là nền tảng trao đổi đầu tiên và đáng tin cậy nhất, nơi bạn có thể tìm thấy mã thông báo YIN. Nếu bạn quan tâm đến việc mua một số YIN cho danh mục đầu tư tiền điện tử của mình – chỉ cần ghé thăm Học viện của chúng tôi để tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch trên MEXC.


Nội dung của trang web này không phải là tư vấn đầu tư và không cấu thành đề nghị hoặc chào mời để cung cấp hoặc đề xuất bất kỳ sản phẩm đầu tư nào. Nó chỉ dành cho các mục đích chung và không tính đến nhu cầu cá nhân, mục tiêu đầu tư và hoàn cảnh tài chính cụ thể của bạn. Đầu tư liên quan đến rủi ro.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!