Làm cho tiếng nói của bạn được lắng nghe với MEXC và cộng đồng tiền điện tử của chúng tôi hỗ trợ✌️

Bạn đã sẵn sàng tham gia dự án MEXC Creators chưa?

Ngay bây giờ MEXC tạo ra một cơ hội ngoạn mục cho mỗi MEXCer để trở thành một KOL trong ngành. MEXC đang hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng và các thành viên tích cực của chúng tôi trên toàn cầu kể từ khi bắt đầu MEXC. Bây giờ chúng tôi đang trao cơ hội cho tất cả những người quan tâm đến việc thúc đẩy blockchain và ngành công nghiệp tiền điện tử trên toàn thế giới!

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người sáng tạo của chúng tôi bằng cách xuất bản nội dung trên trang MEXC Creators và cung cấp biên tập và hỗ trợ. Các bài viết hay nhất sẽ được chia sẻ bởi các cộng đồng MEXC lớn nhất trên toàn thế giới, vì vậy bạn sẽ có cơ hội để lại dấu ấn của mình trong lịch sử blockchain và trở thành một nhà lãnh đạo ý kiến! Hơn nữa, chúng tôi sẽ thưởng cho những người đóng góp tốt nhất và các tác giả sẽ được thưởng bằng airdrop miễn phí từ MEXC và các dự án được liệt kê.

Tham gia Người sáng tạo ngay bây giờ!

Dự án airdrops và lợi ích người dùng đang chờ đợi các tác giả tốt nhất!

Join CREATORS
  • Có cơ hội trở thành thiên thần MEXC
  • Nhận hỗ trợ biên tập từ MEXC
  • Thưởng thức airdrops dự án và tiền thưởng