Kintsugi Token — Kickstarter Review

Kintsugi mạng tập trung dành riêng để kết nối các loại tiền điện tử như Bitcoin với các nền tảng DeFi như Kusama. Mạng Kintsugi được lưu trữ dưới dạng Kusama parachain; và sẽ được kết nối với Polkadot, Cosmos, Ethereum và các mạng DeFi chính khác. kBTC, sản phẩm hàng đầu của Kintsugi; là Bitcoin trên bất kỳ chuỗi khối nào. Một tài sản được hỗ trợ 1: 1 bằng Bitcoin. Một stablecoin được bảo hiểm bởi một hệ thống nhiều tài sản thế chấp và có thể đổi thành BTC trên Bitcoin.

Kintsugi token - KINT
Kintsugi token – (KINT) Logo

Điều gì làm cho Kintsugi trở nên độc đáo?

Sản phẩm chủ lực của Kintsugi, là tài sản được hỗ trợ 1: 1 bằng Bitcoin trên Kusama. Được hỗ trợ bởi bảo hiểm nhiều tài sản thế chấp. Nó giống như một stablecoin thuật toán được chốt và có thể đổi 1: 1 cho Bitcoin.

Điều làm cho kBTC của Kintsugi trở nên độc đáo là sự cống hiến nghiêm ngặt để trở nên phi tập trung và đáng tin cậy. Được bảo đảm bởi Bảo hiểm. Vault khóa tài sản thế chấp trên kBTC parachain trong các tài sản kỹ thuật số khác nhau trong hệ thống đa tài sản thế chấp lấy cảm hứng từ MakerDAO. Nếu Vaults hoạt động sai, tài sản thế chấp của họ sẽ bị cắt và người dùng sẽ được hoàn lại tiền. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành Vault và giúp bảo mật kBTC. Bất cứ lúc nào.

Do đó, với tư cách là chủ sở hữu kBTC bạn có đảm bảo sau:

Bạn luôn có thể đổi kBTC lấy BTC hoặc được hoàn trả bằng tiền thế chấp với tỷ lệ có lợi. kết thúc giao dịch có lãi giữa BTC và (các) tài sản thế chấp. Khi ra mắt, tài sản thế chấp sẽ được đưa vào DOT. Về trung / dài hạn, điều này có thể được mở rộng cho các stablecoin hoặc bộ token để cải thiện tính ổn định.

Tóm lại, để tin tưởng interBTC, bạn chỉ cần: tin tưởng rằng Bitcoin là an toàn. Ý nghĩa: tin tưởng rằng các khối Bitcoin là cuối cùng sau X xác nhận. Cầu nối sẽ đề xuất tối thiểu 6 xác nhận. Mặc dù người dùng và ứng dụng được khuyến khích đặt ngưỡng cao hơn. Hãy tin tưởng rằng Kusama hoặc chuỗi bạn đang sử dụng kBTC là an toàn. Giả định này được thực hiện bởi tất cả các ứng dụng chạy trên Polkadot.

Token KINT

KINT là Token tiện ích gốc được sử dụng cho:

  • Ban quản trị bỏ phiếu để quyết định nâng cấp giao thức và xác định cách phân bổ tài nguyên mạng,
  • Phí xử lý giao dịch.
  • Phân bổ
Phân bổ Kintsugi cho 4 năm đầu tiên

Mạng Kintsugi ra mắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. KINT có nguồn cung cấp không giới hạn, với 10 triệu token được phát hành trong 4 năm đầu tiên. Bắt đầu từ năm thứ 5, lạm phát hàng năm là 2%. Phân phối giống như bên dưới:

Token Allocation

Sau khi phiên bỏ phiếu của Kickstarter cho Kintsugi kết thúc; người dùng đã đóng góp tổng cộng 8535648.11673409 MX để bỏ phiếu cho danh sách Kintsugi trên MEXC! KINT / USDT bắt đầu giao dịch vào ngày 13 tháng 1 tại Khu vực đổi mới, mức giá cao nhất là 15 USDT với giá mở cửa là 32,43, tăng 216%.

Bạn đang tìm kiếm các dự án như KINT?

Quan tâm đến altcoin hoặc memecoins? Tìm kiếm các GEM tiếp theo sau KINT? Bạn có thể kiểm tra các bài báo được gắn thẻ alts. Là người mới đối với blockchain và giao dịch? Nếu bạn muốn biết thêm về các sản phẩm MEXC và giao dịch tiền điện tử, hãy truy cập Học viện của chúng tôi để tìm hiểu cách bắt đầu giao dịch trên MEXC.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!