Lovely Inu Finance — Kickstarter Review

Lovely Inu Finance Token (LOVELY Token) Logo
Lovely Inu Finance Token (LOVELY Token) Logo

Lovely Inu Finance là gì?

Dự án Lovely Inu Finance là cuộc cách mạng token meme. Đây là một dự án phi tập trung mới được tạo ra vào năm 2021 với mục tiêu chính là tạo ra thu nhập trơn tru, NFT và các chức năng tiền điện tử khác có sẵn cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Giao thức DeFi mới này tạo ra một hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Nó đang phát triển một hệ thống truy cập mở bằng cách sử dụng công nghệ blockchain tạo ra một hình thức tiền tệ phi tập trung cung cấp cơ sở hạ tầng thông minh được phát triển được xây dựng trên cơ sở nền kinh tế kỹ thuật số phi tập trung.

Giao thức DeFi Lovely Inu Finance cung cấp một khái niệm DeFi độc đáo và sáng tạo cho nền kinh tế kỹ thuật số. Khái niệm này cho phép các quy trình tài chính phức tạp tương tự như thị trường tài chính truyền thống với công nghệ phi tập trung hiệu quả cao. Ngoài ra, Lovely Inu Finance Protocol cung cấp một triển khai và khái niệm DeFi dựa trên cộng đồng đầy đủ với hệ sinh thái DeFi.

Điều gì làm cho Lovely Inu Token trở nên độc đáo?

Dự án LOVELY Token dựa trên bốn giá trị:

  • minh bạch hoàn toàn;
  • cộng đồng gần gũi;
  • niềm tin đã được chứng minh;
  • niềm tin vào tương lai của dự án.

Lovely Finance có thị trường NFT / DeFi riêng, nơi chủ sở hữu có thể dễ dàng đặt cược token của họ để kiếm được NFTs. Trong số những thứ khác, dự án cung cấp cơ hội tuyệt vời cho các nghệ sĩ trong cộng đồng kiếm được nhiều tiền hơn từ nghệ thuật của họ.

Dự án hoàn toàn được phân cấp và hỗ trợ bởi cộng đồng. Ngoài ra, dự án đã chứng minh sự an toàn và độ tin cậy của nó do kết quả của một cuộc kiểm toán được thực hiện vào tháng 6 năm 2021 bởi Nebula Solutions. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư LOVELY Token và các thành viên cộng đồng mới được bảo vệ khỏi những rủi ro không cần thiết và lừa đảo tiền điện tử.

Token Lovely Inu Finance

LOVELY Inu là một đồng tiền BEP20 bắt đầu trên Binance Smart Chain. Tổng nguồn cung là 55.000.000.000.000 LOVELY. 30% cho tiếp thị, 35% cho phát triển, 10% cho nhóm, 5% cho pháp lý, 20%; còn lại cho các hoạt động khác. Lovely có kế hoạch thực hiện đốt token hàng quý thông qua một hợp đồng thông minh để tăng giá. Ban quản lý đã mô hình hóa việc ghi của nó trên chức năng ghi của Binance. Công ty có kế hoạch sử dụng 15% lợi nhuận kiếm được từ phí giao dịch mỗi quý để mua lại Token. Đốt chúng cho đến khi 55% token của tổng nguồn cung bị đốt cháy.

Sau khi phiên bỏ phiếu của MEXC Kickstarter cho LOVELY Inu Finance kết thúc; người dùng đã đóng góp tổng cộng 20017986.77808193 MX để bỏ phiếu cho danh sách LOVELY Token trên MEXC. Cặp LOVELY /USDT bắt đầu giao dịch vào ngày 14 tháng 1 tại Innovation Zone. Giá token cao nhất là 0,00000021 USDT với giá mở cửa là 0. 00000004, token đã tăng 525%.


Tìm kiếm các GEM mới tại MEXC

Quan tâm đến deFi altcoins hoặc memecoins? Tìm kiếm các GEM tiếp theo sau Lovely Inu Finance? Bạn có thể kiểm tra các bài viết được gắn thẻ với alts. Nếu bạn muốn biết thêm về các sản phẩm MEXC và giao dịch tiền điện tử; hãy truy cập Academy của chúng tôi để tìm hiểu về giao dịch trên MEXC.

Không có tài khoản tại MEXC để giao dịch LOVELY Token? Đăng ký tại đây để được giảm phí giao dịch !

Share your love to MEXC
Default image
Manyi