Làm cách nào để xác minh Spot Grid đã tạo?

Làm cách nào để xác minh Spot Grid đã tạo?

 1. Nhấp vào [Chiến lược của tôi] -> [Thông tin].__5.png

2. Giải thích [Chiến lược đang sử dụng].

__6.png
 • Thông tin chiến lược: Tất cả thông tin về chiến lược hiện tại.
 • Đang diễn ra: Tình hình đặt mua và lệnh bán đã được điền đầy.
 • Đã hoàn tất: Lệnh mua và bán đã được hoàn tất.
 • Lịch sử chuyển khoản: Số tiền được chuyển từ tài khoản Spot của bạn sang tài khoản Giao dịch Spot Grid.
 1. Mô tả chi tiết về [Chiến lược đang sử dụng].__7.png
 • Tổng thu nhập: Thu nhập Grid + Floating PnL
 • Thu nhập Grid: Tổng lợi nhuận được tạo ra bởi các cặp Lệnh Mua và Bán được thực hiện.
 • Floating PnLi: (Giá thị trường của tiền gốc – giá mua vào) * Số tiền nắm giữ của tiền gốc.
 • Tỷ lệ phần trăm hàng năm ước tính: (Tổng thu nhập/Tổng đầu tư) / Số ngày hoạt động * 365 ngày
 • Số lượng giao dịch: Tổng số lệnh mua và bán đã thực hiện.
 • Số lượng khớp: đại diện cho số lượng đơn đặt hàng được ghép nối, được thực hiện dưới dạng một cặp với lệnh mua có giá thấp hơn và lệnh bán có giá cao hơn.

* Đối với BTC/USDT, BTC là đồng tiền cơ bản và USDT là tiền định giá.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!