Cơ chế tái cân bằng của ETF

Cơ chế tái cân bằng ETF là một cơ chế dùng để duy trì mục tiêu đòn bẩy bằng cách điều chỉnh các vị thế đang được nắm giữ để tăng hoặc giảm tài sản cơ sở (tương lai của những crypto tương ứng). Khi giá của tài sản cơ sở tăng lên, token ETF sẽ giúp tăng vị thế và ngược lại, nếu giá tài sản cơ bản giảm, vị thế ban đầu cũng sẽ giảm. Do đó, để đảm bảo rằng đòn bẩy được thiết lập của các token ETF luôn bằng đòn bẩy của tài sản cơ sở thực tế, nền tảng của MEXC đã đưa ra cơ chế tái cân bằng cho sản phẩm ETF.

Cơ chế tái cân bằng hoạt động như thế nào?

Các sản phẩm ETF thường được cân bằng lại vào lúc 23:00 giờ hàng ngày (giờ VN) để đảm bảo đòn bẩy vẫn ở con số ban đầu. Khi có biến động mạnh và biến động của tài sản cơ sở vượt quá ngưỡng cho phép (15% cho 3x cả long và short ), MEXC sẽ cân bằng lại quỹ để đưa đòn bẩy của token về lại phù hợp với tỷ lệ 3x ngay lập tức. Việc tái cân bằng này chỉ áp dụng cho bên thua lỗ. Ví dụ: nếu giá BTC tăng 15%, sản phẩm BTC3S sẽ được cân bằng lại, nhưng BTC3L sẽ không thay đổi.
Xin lưu ý rằng nếu xu hướng thị trường đảo ngược sau khi quỹ được tái cân bằng, giá của ETF có thể phục hồi yếu hơn trước khi tái cân bằng, so với giá của tài sản cơ sở.
Như đã đề cập trước đó, khoản lợi nhuận sinh ra từ sản phẩm ETF sẽ được tái đầu tư hàng ngày vào chính token ETF đang nắm giữ để tạo ra hiệu ứng lãi kép. Nếu bị lỗ, phần bán của vị thế được khôi phục lại thành đòn bẩy gấp 3 lần để tránh rủi ro buộc phải thanh lý.

Ví dụ về cơ chế tái cân bằng

Bây giờ chúng ta cùng lấy token BTC3L làm ví dụ để hiểu rõ hơn về cơ chế này nhé.

1. Nếu xu hướng hàng ngày của BTC là + 10%, + 10%, + 10%, + 10%
Khi đó năng suất 4 ngày của token ETF sẽ là là 185%, cao hơn năng suất 4 ngày của Spot (138%).

2. Nếu xu hướng hàng ngày của BTC là -10%, -10%, -10%, -10%,
Khi đó mức lỗ 4 ngày của token ETF là -76%, nhỏ hơn mức lỗ trong 4 ngày của Spot (-105%);

3. Nếu BTC dao động hàng ngày lần lượt là là + 10%, -10%, + 10%, -10%,
Khi đó, sản lượng 4 ngày của token ETF là -17%, nhiều hơn so với mức lỗ trong 4 ngày của Spot (-6%).

Tóm tắt

Cơ chế tái cân bằng ETF là cơ chế duy trì mục tiêu đòn bẩy thông qua cơ chế điều chỉnh, để có thể đạt được hiệu ứng lãi kép và kiểm soát rủi ro, nhưng cũng có một số nhược điểm nhất định. Sau khi tái cân bằng, các token ETF sẽ không đảm bảo bội số tích lũy cố định của lãi suất.

Tuy nhiên nhìn chung, trong các thị trường rõ ràng xu hướng, các sản phẩm ETF với đòn bẩy sẽ hoạt động rất tốt nếu nhà đầu tư chọn mua đúng loại token ETF. Còn trong các thị trường biến động tăng giảm không rõ xu hướng, các sản phẩm ETF sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!