Cơ chế hợp nhất ETF

Cơ chế hợp nhất là gì?

Cơ chế hợp nhất ETF được kích hoạt bất cứ khi nào giá trị ròng của sản phẩm ETF có đòn bẩy giảm xuống dưới 0.1 USDT, việc làm này nhằm mục đích cải thiện mức độ nhạy của cơ chế đối với sự biến động giá của thị trường. MEXC sẽ hợp nhất x cổ phần của sản phẩm với nhau để tạo thành một đơn vị duy nhất trong khi pha loãng số lượng nắm giữ của người dùng x lần.

Đơn giản nghĩa là, nếu 10 đơn vị được hợp nhất với nhau để tạo thành một đơn vị duy nhất có giá trị gấp 10 lần giá trị ban đầu của nó (10x), thì số lượng tài sản nắm giữ sẽ giảm xuống còn 10% so với giá trị ban đầu. Do đó, tổng giá trị tài sản mà người dùng nắm giữ không thay đổi.

Ví dụ về cơ chế hợp nhất

Hãy lấy token BTC3L làm ví dụ cho cơ chế này nhé.

Khi BTC3L giảm xuống 0.088USD, nhỏ hơn 0,1USDT, cơ chế hợp nhất sẽ được kích hoạt. Nếu bạn đang nắm giữ 1000 BTC3L, số lượng trên sẽ được hợp nhất thành 100 BTC3L.
Tuy nhiên, giá trị ròng sẽ tăng lên từ 0.088USDT thành 0.88USDT.
Từ đó suy ra, tổng tài sản tương ứng sẽ không thay đổi.

Giá trị trước khi hợp nhất: Tổng tài sản = 1000 * 0,088 = 88 USDT
Giá trị sau khi hợp nhất: Tổng tài sản = 100 * 0,88 = 88 USDT

Bạn cũng có thể xem lịch sử hợp nhất của các sản phẩm ETF của mình ở cuối trang giao dịch.

Tóm tắt

Khi giao dịch ETF trong thị trường Crypto, hãy luôn ghi nhớ rằng biến động của thị trường đôi khi có thể làm giá trị của một số sản phẩm ETF giảm xuống. Các biến động bất thường trong giai đoạn thị trường không ổn định sẽ dẫn đến các tác động không cân đối đến giá của token ETF. Do đó, cơ chế hợp nhất đã được đưa ra để cải thiện độ nhạy cảm về giá và cung cấp cho các nhà giao dịch trải nghiệm tốt hơn trên thị trường.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Wilbur Kwok

Share your love to MEXC
Default image
Wilbur Kwok