Cách kiểm tra các vị thế và tài sản trong tài khoản Futures

Khi tham gia giao dịch Futures, người dùng có thể kiểm tra vị thế và số tiền của mình trong giao diện giao dịch Futures và trang tài sản.

Cách kiểm tra tiền trong tài khoản Futures

Bạn có thể xem số tiền của mình trong phần “có sẵn” của giao diện giao dịch Futures.

Bạn có thể xem số tiền của mình trong tài khoản Tài sản -Futures.

Chuyển quỹ

Bạn có thể chuyển quỹ của mình trên giao diện giao dịch Futures, nhấp vào nút “Chuyển”, bạn có thể chọn hướng chuyển, nhập số tiền token bạn muốn chuyển và nhấp vào xác nhận.

Bạn cũng có thể chuyển quỹ của mình trong giao diện tài sản, nhấp vào nút “Chuyển”, bạn có thể chọn hướng chuyển, nhập số lượng tiền điện tử bạn muốn chuyển và nhấp vào xác nhận.

Cách kiểm tra các vị thế 

Bạn có thể kiểm tra thông tin vị thế hiện tại của mình bên dưới giao diện giao dịch Futures, chẳng hạn như vị trí hiện tại, giá thanh lý ước tính, lãi và lỗ chưa thực hiện. Và tại đây, bạn cũng có thể giảm rủi ro thanh lý bằng cách tăng tỷ suất lợi nhuận vị thế.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!