Endeks Fiyatı, Adil Fiyat ve Son İşlem Fiyatı Arasındaki Fark Nasıl Anlaşılır?

Kullanıcılar vadeli işlemler sayfasında üç farklı fiyat, yani Endeks Fiyatı, Adil Fiyat ve Son İşlem Fiyatını göreceklerdir. O halde bu üç fiyat arasındaki anlamı ve farkı nasıl bileceğiz?


Arayüz Tanıtımı

Vadeli işlemler sayfasında üç fiyatı kontrol edebilirsiniz. Genellikle kesin sayılarda fazla bir fark olmaz.


Üç Fiyatın Tanımı

Endeks Fiyatı, en az üç farklı borsadan seçilen ve MEXC tarafından farklı ağırlıklar verilen spot fiyatların ağırlıklı ortalama fiyatıdır.

Adil Fiyat, MEXC tarafından benzersiz bir şekilde tasarlanmış sermaye maliyeti esas oranı ile Endeks fiyatıdır. Adil fiyat işaretleme sistemi, yüksek kaldıraçlı ürünlerde gereksiz likidasyonu önlemek içindir. Adil fiyat esas olarak gerçekleşmemiş kayıp ve pozisyonun likidasyonunu hesaplamak için kullanılır, yani likidasyon veya otomatik kaldıraç en son işlem fiyatı yerine adil fiyatı temel alır.

Fonlama Esası = Fonlama Oranı * (Fonlamaya Kadar Geçen Süre / Fonlama Aralığı)
Adil Fiyat = Endeks Fiyatı * (1 + Fonlama Esası)

Son İşlem Fiyatı, MEXC Vadeli İşlemlerinde gerçek zamanlı piyasada işlem gören fiyattır.

Özet

Kullanıcılara daha fazla bilgi vermek için MEXC Vadeli İşlemlerinde üç fiyat sağlanmıştır. Sahip olmak istediğiniz en iyi alım satım deneyimine ulaşmak için farklı fiyat türleri ile stop emri verebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırılan sermayenizin kaybıyla sonuçlanabilir. Materyaller yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sağlanmasıyla ilgili değildir ve herhangi bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulması için tavsiyeler değildir. MEXC Learn yalnızca bilgi sağlar, finansal tavsiye sağlamaz. Yatırım yapmadan önce ilgili riski tam olarak anladığınızdan emin olmalısınız.

Wilbur Kwok

Share your love to MEXC
Default image
Wilbur Kwok