Tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures 

Lợi nhuận và thua lỗ của người dùng đến từ ba phần: Phí giao dịch, Phí Funding, và Lãi và lỗ sau khi đóng vị thế.

Phí giao dịch

Là người có khả năng thanh khoản (người mua) cần phải trả phí = Giá trị vị thế x Phí người nhận (0,06%);

Là nhà cung cấp thanh khoản (nhà tạo lập) chỉ cần trả một khoản phí nhỏ = Giá trị vị thế x Phí nhà cung cấp (0,02%);

Bạn cũng có thể tham gia chương trình VIP của MEXC Futures và được giảm giá phí

Phí Funding

Phí cấp vốn (Funding Fee) sẽ được tính sau mỗi 8 giờ và sẽ được hiển thị trên trang Giao dịch Futures. Tùy thuộc vào phí Funding là âm hay dương, cũng như vị thế của bạn là Long hay Short, bạn sẽ nhận được hoặc bị khấu trừ đi phí này. Nếu phí này là số dương thì phe Long phải trả phí, phe Short nhận được phí và ngược lại, nếu phí này đang hiển thị số âm thì phe Short trả phí và phe Long nhận được phí.

Phí tài trợ = Tỷ lệ Funding * Giá trị vị thế

Tính toán lãi lỗ

P&L nổi (P&L chưa thực hiện)

Futures – USDT

Vị thế mua = (Giá hợp lý – Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế;

Vị thế bán = (Giá mở trung bình – Giá hợp lý) * Số lượng vị thế;

Futures – Coin

Vị thế mua = (1 / Giá mở trung bình – 1 / Giá hợp lý) * Số lượng vị thế;

Vị thế bán = (1 / Giá hợp lý – 1 / Giá mở trung bình) * Số vị thế;

Đóng P&L (P&L được thực hiện)

Futures – USDT

Vị thế mua = (Giá đóng lệnh – Giá mở trung bình) * Số lượng vị thế;

Vị thế bán = (Giá mở trung bình – Giá đóng lệnh) * Số lượng vị thế;

Futures – Coin

Vị thế mua = (1 / Giá mở trung bình – 1 / Giá đóng trung bình) * Số lượng vị thế

Vị thế bán = (1 / Giá đóng trung bình – 1 / Giá trung bình của vị thế mở) * Số vị thế

Ví dụ: Nếu bạn mở lệnh mua 0.1 BTC với giá 50,000 trong cặp giao dịch BTCUSDT với vai trò của Taker (người mua). Bạn sử dụng 500 USDT làm tiền ký quỹ và sử dụng đòn bẩy x10

Phí giao dịch của Taker = 0.06% Phí maker = 0.02% phí Funding = -0.025%

Người dùng cần trả phí xử lý: 50000 * 0.1 * 0.06% = 3 USDT;

Người dùng có thể nhận được (tỷ lệ Funding đang âm) phí cấp vốn: -50000 * -0.025% = 1.25 USDT

Giả sử bạn đóng vị thế Futures 0.1 BTC như là một Maker (người cung cấp thanh khoản) bán BTC với giá 60000 USDT:

Khi đó, lãi và lỗ của vị thế đóng = (60000-50000) * 0.1 = 1000 USDT;

Phí đóng lệnh = 60000 * 0.02% = 1.2 USDT

Vì vậy, tổng P&L được thực hiện của bạn = 1000 + 3 + 1,25 -1,2 = 1003.05 USDT

Số vốn ban đầu sẽ dễ dàng được nhân đôi

Ngoài ra, bạn có thể xem tỷ lệ hoa hồng và phí funding của các vị thế trong lịch sử giao dịch, cũng như lãi và lỗ của mỗi lệnh.

Tóm tắt

Bạn có thể chỉ cần tính toán thu nhập của mình và học hỏi từ giao dịch lịch sử để đạt được vị trí hàng đầu trong giao dịch MEXC Futures.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!