Tính toán lợi nhuận giao dịch ký quỹ (Margin)

Trong giao dịch Margin, người dùng có thể vay tiền từ sàn để tận dụng được hiệu quả đòn bẩy trong giao dịch ký quỹ, và do đó cần phải trả lãi cho phần đã vay.

Làm sao để kiểm tra lãi suất vay mượn?

Ở chế độ bình thường, nhấp vào nút Vay trong giao diện Margin để mở ra cửa sổ cho vay. Tại đây bạn có thể xem lãi suất hàng giờ theo thời gian hiện tại. Hệ thống sẽ hiển thị số tiền có thể cho vay dựa trên số tiền gốc hiện có trong tài khoản ký quỹ.

Trả lãi suất

Lãi suất cho vay được tính theo mỗi giờ. Giờ tính lãi được dựa trên thời gian vay thực tế của người dùng. Cứ sau 60 phút được tính là 1 giờ (tính từ khi vay thành công, dưới 60 phút cũng được tính là 1 giờ).

Khi tài sản cho vay của bạn được trả lại, lệnh cho vay được sử dụng làm đơn vị (bao gồm loại token và lãi suất) phải được hoàn trả bằng loại token đã vay mượn.

Ví dụ: Nếu bạn vay 0.1 BTC thông qua số tiền gốc là 1000 USDT trong tài khoản ký quỹ, lãi suất hàng giờ là 0.0033%. Khi bạn trả lại trong vòng 1 giờ, số tiền cần trả sẽ là 0.1 * (1 + 0.0033% * 1) = 0.1000033 BTC.

Lúc này nếu BTC trong tài khoản nhỏ hơn 0.1000033 thì bạn cần quy đổi USDT thành BTC hoặc nạp BTC để hoàn trả. Khi bạn trả lãi trong khoảng giờ thứ 19 (vẫn chưa tới 20 giờ), bạn cần trả tổng cộng 0.1 * (1 + 0.00033% * 20) = 0.100066 BTC.

Ở chế độ thường, bạn cần hoàn trả số tiền bằng cách thủ công, hãy nhớ hoàn trả khoản vay và tiền lãi kịp thời để tránh mất thêm lãi nhé.

Ở chế độ tự động, bạn không cần phải mượn / trả lại tiền điện tử theo cách thủ công, hệ thống sẽ tự động xác định xem bạn có cần mượn tiền điện tử hay không theo tài sản hiện có của bạn dựa vào số lượng đã đặt lệnh. Khi bạn bắt đầu đặt lệnh thì hệ thống cũng sẽ bắt đầu tính lãi.

Nếu bạn hủy đơn lệnh khi đơn đặt hàng chưa được thực hiện hoặc chỉ mới được lấp đầy một phần, hệ thống sẽ tự động hoàn trả tiền để giảm lãi suất quỹ cho vay của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC 

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!