Tại sao hợp đồng vĩnh cửu lại được ưa chuộng trên thị trường 50 nghìn tỷ USD?

Trong lĩnh vực tiền điện tử, giao dịch Futures và giao dịch Spot chiếm vị trí quan trọng như nhau. Báo cáo nghiên cứu của Tokeninsight cho thấy, khối lượng giao dịch hàng năm của tiền điện tử vào năm 2021 đạt 112 nghìn tỷ USD. Trong số đó, các giao dịch Futures vĩnh cửu chiếm 57 nghìn tỷ USD về khối lượng giao dịch. Số lượng hợp đồng vĩnh cửu tăng gấp 6 lần, trong khi đó mức tăng trưởng của giao dịch Spot chỉ tăng gấp 2,3 lần.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​CoinGecko, trên thị trường phái sinh, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các hợp đồng vĩnh cửu tiền điện tử là 95,3 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của hợp đồng tương lai là 3,09 tỷ USD. Từ những thông tin trên có thể thấy vị thế của các hợp đồng vĩnh viễn trong thị trường giao dịch phái sinh tiền điện tử hiện nay.

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC đứng thứ tư về các lợi thế toàn diện như: phong phú về các loại tiền tệ có thể giao dịch, ổn định trong hệ thống giao dịch, độ sâu giao dịch, mức chênh lệch, hiệu quả khớp lệnh, v.v.

Bài viết này chủ yếu sẽ mô tả các tính năng sản phẩm của hợp đồng vĩnh cửu MEXC, nhằm giúp đỡ nhiều nhà giao dịch Futures có thể sử dụng thành thạo hợp đồng vĩnh viễn, một công cụ giao dịch tiền điện tử phổ biến.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, giao dịch Futures và giao dịch Spot chiếm vị trí quan trọng như nhau. Báo cáo nghiên cứu của Tokeninsight cho thấy, khối lượng giao dịch hàng năm của tiền điện tử vào năm 2021 đạt 112 nghìn tỷ USD. Trong số đó, các giao dịch Futures vĩnh cửu chiếm 57 nghìn tỷ USD về khối lượng giao dịch. Số lượng hợp đồng vĩnh cửu tăng gấp 6 lần, trong khi đó mức tăng trưởng của giao dịch Spot chỉ tăng gấp 2,3 lần.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​CoinGecko, trên thị trường phái sinh, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các hợp đồng vĩnh cửu tiền điện tử là 95,3 tỷ USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của hợp đồng tương lai là 3,09 tỷ USD. Từ những thông tin trên có thể thấy vị thế của các hợp đồng vĩnh viễn trong thị trường giao dịch phái sinh tiền điện tử hiện nay.

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC đứng thứ tư về các lợi thế toàn diện như: phong phú về các loại tiền tệ có thể giao dịch, ổn định trong hệ thống giao dịch, độ sâu giao dịch, mức chênh lệch, hiệu quả khớp lệnh, v.v.

Bài viết này chủ yếu sẽ mô tả các tính năng sản phẩm của hợp đồng vĩnh cửu MEXC, nhằm giúp đỡ nhiều nhà giao dịch Futures có thể sử dụng thành thạo hợp đồng vĩnh viễn, một công cụ giao dịch tiền điện tử phổ biến.

Ba đặc điểm của hợp đồng vĩnh cửu tài sản kỹ thuật số

Tóm lại, hợp đồng vĩnh cửu tài sản kỹ thuật số có ba đặc điểm sau:

1. Không thiết lập ngày chuyển phát

Hợp đồng vĩnh cửu không giới hạn thời gian và không có ngày chuyển phát các nhà giao dịch có thể giữ trong một thời gian dài để thu được lợi nhuận đầu tư lớn hơn. Và quan trọng nhất là, các nhà giao dịch có thể mua các mức đáy bằng các hợp đồng vĩnh cửu giá thấp. Hãy thử tưởng tượng, nếu bạn mở một lệnh hơn 100 lần ở mức giá 3.800 USDT vào tháng 3 năm 2020, thì lợi nhuận dài hạn này có thể đạt được bây giờ là bao nhiêu?

2. Cơ chế giá của hợp đồng vĩnh cửu luôn cố định giá thị trường Spot của tài sản kỹ thuật số

Các hợp đồng vĩnh cửu sử dụng cơ chế điều chỉnh tỷ lệ tài trợ để cố định giá vào giá chỉ số Spot. Cho nên, làm thế nào để hợp đồng vĩnh cửu sử dụng tỷ lệ tài trợ để neo giá chỉ số Spot để điều chỉnh? Do sự biến động của thị trường, tại một thời điểm nhất định, giá hợp đồng vĩnh cửu sẽ lệch khỏi giá thị trường Spot, tại thời điểm này, chi phí vốn được yêu cầu để đưa chênh lệch giá trở lại mức chênh lệch hợp lý.

Ví dụ: tại một thời điểm nhất định, giá BTC Futures cao hơn đáng kể so với giá Spot và phe Bull (bên mua) cần phải trả tiền cho phe Bear (bên bán). Độ lệch giá càng lớn, tỷ lệ tài trợ càng cao.

Nguồn chỉ số giá BTC của MEXC đã chọn lựa nhiều nền tảng giao dịch như Binance, Huobi, v.v. Nếu giá Spot của một sàn giao dịch lệch khỏi mức trung bình ± 3% của tất cả các sàn giao dịch, thì giá Spot của sàn giao dịch này được tính theo mức trung vị ± 3%.

3. Mức đòn bẩy có thể tự do điều chỉnh cao nhất 125 lần

Đối với các hợp đồng phân phối tài sản kỹ thuật số, tỷ lệ đòn bẩy nói chung là tương đối nhỏ, trái lại tỷ lệ đòn bẩy của các hợp đồng vĩnh cửu thì lớn hơn nhiều

Hợp đồng vĩnh cửu của MEXC hỗ trợ hơn 200 cặp giao dịch và đòn bẩy được đặt khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch cụ thể.

Ví dụ: cặp giao dịch BTC_USTD hỗ trợ đòn bẩy tối đa 125 lần, ETH_USDT và các cặp giao dịch khác hỗ trợ tối đa 100 lần. XRP_USDT, v.v. hỗ trợ đòn bẩy tối đa đến 50 lần.

Nhà giao dịch có thể linh hoạt điều chỉnh nhiều đòn bẩy sau khi mở một vị thế tùy theo nhu cầu giao dịch của họ để đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch.

Ngoài ra, đòn bẩy được xác định bởi mức ký quỹ bắt đầu và mức ký quỹ duy trì, xác định mức vốn tối thiểu cần thiết để mở và duy trì một vị thế.

MEXC hiện hỗ trợ người dùng sửa đổi các bội số đòn bẩy khác nhau ở cả vị thế mua và bán, đồng thời có thể sửa đổi bất kỳ bội số đòn bẩy nào từ bội số đòn bẩy riêng biệt.

Đối với các hợp đồng phân phối tài sản kỹ thuật số, tỷ lệ đòn bẩy nói chung là tương đối nhỏ, trái lại tỷ lệ đòn bẩy của các hợp đồng vĩnh cửu thì lớn hơn nhiều

Hợp đồng vĩnh cửu của MEXC hỗ trợ hơn 200 cặp giao dịch và đòn bẩy được đặt khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch cụ thể.

Ví dụ: cặp giao dịch BTC_USTD hỗ trợ đòn bẩy tối đa 125 lần, ETH_USDT và các cặp giao dịch khác hỗ trợ tối đa 100 lần. XRP_USDT, v.v. hỗ trợ đòn bẩy tối đa đến 50 lần.

Nhà giao dịch có thể linh hoạt điều chỉnh nhiều đòn bẩy sau khi mở một vị thế tùy theo nhu cầu giao dịch của họ để đảm bảo trải nghiệm giao dịch tốt nhất cho nhà giao dịch.

Ngoài ra, đòn bẩy được xác định bởi mức ký quỹ bắt đầu và mức ký quỹ duy trì, xác định mức vốn tối thiểu cần thiết để mở và duy trì một vị thế.

MEXC hiện hỗ trợ người dùng sửa đổi các bội số đòn bẩy khác nhau ở cả vị thế mua và bán, đồng thời có thể sửa đổi bất kỳ bội số đòn bẩy nào từ bội số đòn bẩy riêng biệt.

Phương thức ủy quyền hợp đồng và các cơ chế liên quan

1. Phương thức ủy thác

Hiện tại, các phương thức đặt lệnh phổ biến trên các sàn giao dịch khác nhau bao gồm: Giới hạn mức dừng lãi, cắt lỗ, lệnh chỉ ủy thác maker (Post Only), lệnh thực hiện toàn bộ hoặc hủy bỏ FOK (Fill or Kill), lệnh thực hiện ngay hoặc hủy bỏ (Immediate or Cancel – IOC), chốt lời và cắt lỗ theo giá thị trường, đặt lệnh theo kế hoạch, thanh lý chớp nhoáng. Một số sàn giao dịch cũng đã áp dụng các lệnh như lệnh Iceberg và lệnh TWAP.

MEXC Perpetual Swap cung cấp giới hạn giá dự kiến, giá thị trường dự kiến, chỉ làm Maker, IOC, FOK, MTL nhiều loại lệnh khác.

Ví dụ: ở chế độ chỉ ủy thác Maker, khi người dùng đặt lệnh, nó sẽ không được giao dịch trên thị trường ngay lập tức, đảm bảo rằng lệnh luôn là Maker. Theo chiến lược này, người dùng, với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản, có thể được hưởng mức phí thấp sau đó và nếu phí là âm, họ cũng có thể đạt được lợi nhuận dương.

2. Cơ chế thanh lý

Thanh lý bắt buộc là trường hợp khi ký quỹ đạt đến mức ký quỹ duy trì, vị thế của nhà giao dịch phải được thanh lý và tất cả ký quỹ duy trì sẽ bị mất. Khi mức giá hợp lý chạm mức giá thanh lý, việc thanh lý bắt buộc được kích hoạt. Thông tin chính của việc thanh lý hợp đồng vĩnh cửu MEXC như sau:

a/ Sử dụng thanh lý bắt buộc với giá hợp lý

MEXC sử dụng các phương pháp đánh dấu giá hợp lý để tránh bị thanh lý do thiếu thanh khoản hoặc do thị trường thao túng.

b/ Yêu cầu giới hạn rủi ro: Các vị thế lớn hơn yêu cầu mức ký quỹ cao hơn

Khi vị thế lớn, một khi việc thanh lý được kích hoạt, sẽ có nguy cơ không thể thanh lý một cách an toàn, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Động cơ thanh lý của MEXC có thể sử dụng nhiều ký quỹ hơn để đóng một số lượng lớn các vị thế.

Nếu việc thanh lý được kích hoạt, tất cả các lệnh chưa được thực hiện cho hợp đồng sẽ bị hủy bỏ để giải phóng tiền ký quỹ và duy trì vị thế. Việc ủy ​​quyền các hợp đồng khác không bị ảnh hưởng.

MEXC sử dụng phương pháp thanh lý một phần, tự động cố gắng giảm thiểu yêu cầu ký quỹ duy trì để tránh thanh lý toàn bộ vị thế.

3. Cơ chế ký quỹ

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC áp dụng cơ chế ký quỹ Chéo (Cross Margin) và ký quỹ Cô lập (Isolated Margin).

Cơ chế ký quỹ Chéo (Cross Margin) sử dụng tất cả các tài sản có sẵn trong tài khoản làm tiền ký quỹ, không dễ dàng thanh lý. Còn đối với Cơ chế ký quỹ Cô lập (Isolated Margin) thanh lý sẽ chỉ ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ được sử dụng bởi vị thế và sẽ không ảnh hưởng đến các tài sản còn lại. Các cơ chế ký quỹ khác nhau có thể đáp ứng yêu cầu của những người dùng khác nhau đối với việc mở vị thế.

a/ Ký quỹ chéo (Cross-Margin)

Ký quỹ Chéo (Cross-Margin) sử dụng tất cả số dư có sẵn trong tài khoản làm tiền ký quỹ để tránh bị buộc phải thanh lý.

Bất kỳ vị thế nào mà đã nhận được lợi nhuận thì đều có thể giúp tăng thêm lợi nhuận của các vị thế thua lỗ, tức là có thể bù trừ lãi lỗ lẫn nhau.

Ký quỹ chéo bao gồm ký quỹ vị thế ban đầu và số tiền ký quỹ khả dụng. Khi sử dụng chế độ ký quỹ chéo, khoản lỗ trong số tiền ký quỹ khả dụng của người dùng ở vị thế này sẽ không được sử dụng làm ký quỹ chéo cho các vị thế khác

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC hỗ trợ điều chỉnh các vị thế hiện tại từ các vị thế ký quỹ Cô lập sang các vị trí ký quỹ Chéo nhưng không hỗ trợ điều chỉnh các vị thế ký quỹ Chéo sang các vị trí ký quỹ Cô lập sau khi đã mở vị thế.

b/ Ký quỹ cô lập (Isolated-Margin)

Khoản lỗ tối đa của một vị thế bị cô lập được giới hạn bởi số tiền ký quỹ ban đầu và số tiền ký quỹ bổ sung được sử dụng bởi vị thế bị cô lập. Nếu vị thế bị buộc phải thanh lý, người dùng chỉ mất tiền ký quỹ của vị thế bị cô lập và số dư khả dụng của tài khoản sẽ không bị chuyển giao.

Bằng cách cô lập số tiền ký quỹ được sử dụng bởi một vị thế, người dùng có thể giới hạn khoản lỗ trên vị thế này với số tiền ký quỹ ban đầu. Điều nãy giúp bạn hạn chế rủi ro hơn khi chiến lược giao dịch đầu cơ ngắn hạn của bạn không thành công.

Người dùng có thể thêm tiền ký quỹ theo cách thủ công vào các vị thế bị cô lập để tối ưu hóa giá thanh lý.

Sau khi lệnh gọi ký quỹ được thực hiện, nếu người dùng điều chỉnh đòn bẩy, lệnh gọi ký quỹ trước đó sẽ được đặt lại.

3 chỉ số cốt lõi và cơ chế kiểm soát rủi ro

Đối với các sản phẩm hợp đồng vĩnh cửu, điều quan trọng nhất là liệu rằng bản thân sàn giao dịch có lợi thế kỹ thuật và sản phẩm ưu thế, cơ chế kiểm soát rủi ro tốt hay không, và các lợi thế khác về “mức chênh lệnh”, “độ sâu giao dịch” và “hiệu suất khớp lệnh”.

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC, trải qua gần 4 năm thiết kế, nghiên cứu và phát triển độc lập, không chỉ có những lợi thế kỹ thuật cốt lõi rõ ràng mà còn có cơ chế kiểm soát rủi ro chặt chẽ, tính bảo mật cao có thể đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng.

Như chúng ta đã biết, các chỉ số quan trọng nhất để đo lường chất lượng của sản phẩm giao dịch hợp đồng là chênh lệch giá, độ sâu giao dịch và hiệu quả khớp lệnh.

Về chiều sâu giao dịch, MEXC tập trung vào việc tối ưu hóa có hệ thống tốc độ xử lý dữ liệu của công cụ đối sánh. Tính ổn định của hệ thống hợp đồng cũng đã được nâng cao, tính lan tỏa, độ sâu giao dịch và hiệu quả khớp lệnh đã được tối ưu hóa đáng kể.

Cơ chế kiểm soát rủi ro có nghĩa là trong quá trình thiết kế các sản phẩm hợp đồng vĩnh cửu cho người dùng, sàn giao dịch sẽ tính đến rủi ro giao dịch của người dùng và thiết lập nhiều chức năng kiểm soát rủi ro cần thiết tương ứng trong sản phẩm để kịp thời nhắc nhở người dùng chốt lời và cắt lỗ.

Hợp đồng vĩnh cửu MEXC tăng việc cung cấp thêm nhiều lời nhắc kiểm soát rủi ro cho người dùng. Ví dụ: khi đòn bẩy vị thế của người dùng cao, giá thanh lý được tính toán gần với mức giá hợp lý, điều này có thể dễ dàng khiến người dùng bị thanh lý ngay khi mở vị trí. Trong trường hợp này, người dùng sẽ được nhắc nhở để giảm tỷ lệ đòn bẩy.

Hãy truy cập Blog MEXC để tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích khác về sàn MEXC và thị trường Crypto nhé.

Nếu bạn chưa có tài khoản MEXC có thể đăng ký ngay tại đây để được giảm 10% phí giao dịch !

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!