Sự khác biệt giữa chế độ Isolated và chế độ Cross

Chế độ Isolated (ký quỹ riêng biệt) và chế độ Cross (Ký quỹ chung) là hai chế độ Margin khác nhau, bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy và chế độ ký quỹ khác nhau trên trang giao dịch. Tỷ lệ đòn bẩy liên quan đến ký quỹ vị thế của chế độ Isolated và ký quỹ ban đầu của chế độ Cross.

Trong chế độ vị thế hai chiều, bạn cần đặt đòn bẩy cho Long và Short tương ứng. Trong chế độ vị thế một chiều, bạn chỉ cần đặt đòn bẩy một lần.

Chế độ Isolated

Trong chế độ Isolated, vị thế là một giá trị cố định. Có thể thay đổi số tiền ký quỹ ban đầu bằng cách điều chỉnh đòn bẩy, giới hạn rủi ro, v.v. Khi số dư ký quỹ thấp hơn số tiền ký quỹ duy trì, việc thanh lý sẽ được kích hoạt. Tại thời điểm này, số tiền ký quỹ vị thế là khoản lỗ tối đa mà người dùng phải chịu.

Tỷ lệ ký quỹ của vị thế Isolated = Số vị thế mở * Giá mở trung bình / Đòn bẩy

Giả sử bạn mở vị thế mua 0.1 BTC trên Futures BTCUSDT với giá 50,000 USDT, với đòn bẩy ban đầu là x 25

Ký quỹ cho vị thế này = 50000 * 0.1 / 25 = 200 USDT

Nếu vị thế bạn nắm giữ bị thanh lý do biến động giá, bạn sẽ chỉ mất số tiền ký quỹ cho riêng vị thế này và sẽ không ảnh hưởng đến các khoản tiền khác trong tài khoản Futures.

Chế độ cross

Trong chế độ Cross, tất cả số dư trong tài khoản Futures của bạn sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ cho vị thế. Bạn có thể mở nhiều vị thế cùng lúc và tất cả các vị thế sẽ chia sẻ chung số dư tài khoản để làm ký quỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận và lỗ chưa thực hiện của vị thế sinh lời không thể được sử dụng làm tiền ký quỹ cho các vị thế khác.

Số tiền ký quỹ ban đầu của vị thế Cross = Số vị thế mở * Giá mở trung bình / Đòn bẩy

Ký quỹ của vị thế Cross = Tất cả số dư của tài khoản Futures

Giả sử bạn mở một vị thế long 0.1 BTC trong cặp BTCUSDT với giá 50,000USDT, đòn bẩy là x25 và vị thế tối đa có thể mở là 1000 USDT

Ký quỹ ban đầu Cross = 50000 * 0.1 * 25% = 200 USDT

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận Cross vẫn là 1000 USDT

Tất cả các khoản tiền hiện có trong tài khoản Futures đều được dùng làm ký quỹ và sẽ bị thanh lý khi khoản lỗ của vị thế vượt quá số dư tài khoản.

Tóm tắt

Chế độ Isolated và chế độ Cross là hai chế độ ký quỹ để bạn có thể linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu của bản thân. Chế độ Isolated có giá thanh lý cố định giúp bạn có thể kiểm soát rủi ro và quản lý ký quỹ tốt hơn. Chế độ Cross sẽ dùng tất cả số dư trong tài khoản Futures để ký quỹ, sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến thất thoát vốn đầu tư của bạn. Các tài liệu hướng dẫn không liên quan đến việc cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin chứ không cung cấp lời khuyên tài chính. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan trước khi đầu tư.

Liên hệ chúng tôi:

Telegram Group:https://t.me/MEXCVietnamese

Telegram Channel: https://t.me/MEXC_Vietnam

Twitter: https://twitter.com/MEXCVietnam

Facebook: https://www.facebook.com/MEXCGlobalVietnamese

Tận hưởng các dịch vụ tại MEXC, tạo tài khoản MEXC của bạn ngay để nhận chiết khấu 10% phí giao dịch:

https://promote.mexc.com/a/vi

Đội ngũ MEXC

Tham gia MEXC và bắt đầu giao dịch ngay hôm nay!