MEXC Academy

Nội dung giáo dục về tiền điện tử & blockchain từ Học viện MEXC: bắt đầu giao dịch như một người chuyên nghiệp – khám phá các bài báo cấp độ mới bắt đầu và nâng cao về giao dịch tiền điện tử

Tether là gì?

Tether (USDT) là một loại tiền kỹ thuật số liên kết với tiền tệ pháp định Đô la Mỹ. Nó là một loại tiền điện tử được lưu trữ trong…

Layer 2 là gì?

Ngày nay, Ethereum là nền tảng có số lượng hợp đồng thông minh và DApp nhiều nhất, số lượng tài sản tiền điện tử bị khóa lớn nhất và khối…