MEXC Academy

Nội dung giáo dục về tiền điện tử & blockchain từ Học viện MEXC: bắt đầu giao dịch như một người chuyên nghiệp – khám phá các bài báo cấp độ mới bắt đầu và nâng cao về giao dịch tiền điện tử

Stablecoin là gì

Stablecoin là đồng tiền kỹ thuật số ổn định (tiền điện tử) được hỗ trợ bởi tiền tệ fiat, tiền điện tử hoặc các tài sản khác như vàng và…

Bitcoin là gì?

Bitcoin, được gọi tắt là BTC, là một loại tiền điện tử kỹ thuật số dựa trên sự phân quyền, sử dụng mạng ngang hàng và cơ chế ​​đồng thuận,…